armature head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

armature head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm armature head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của armature head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • armature head

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đầu lõi từ

  điện:

  đầu phần ứng