aristotelian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aristotelian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aristotelian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aristotelian.

Từ điển Anh Việt

 • aristotelian

  /,æristɔ'ti:ljən/

  * tính từ

  (thuộc) A-ri-xtôt (một nhà triết học Hy-lạp nổi tiếng; 384 322 trước lịch)

  * danh từ

  môn đồ của A-ri-xtôt

Từ điển Anh Anh - Wordnet