argilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argilla.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argilla

    * kỹ thuật

    đất sét

    y học:

    cao lanh (kaolin)