argillaceous sand ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argillaceous sand ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argillaceous sand ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argillaceous sand ground.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • argillaceous sand ground

    * kỹ thuật

    đất sét pha cát