argentine republic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argentine republic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argentine republic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argentine republic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argentine republic

    Similar:

    argentina: a republic in southern South America; second largest country in South America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).