argentine hemorrhagic fever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argentine hemorrhagic fever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argentine hemorrhagic fever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argentine hemorrhagic fever.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • argentine hemorrhagic fever

    hemorrhagic fever with neurological signs; caused by the Junin virus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).