ardea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ardea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ardea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ardea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ardea

    type genus of the Ardeidae: large New and Old World herons

    Synonyms: genus Ardea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).