ardea occidentalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ardea occidentalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ardea occidentalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ardea occidentalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ardea occidentalis

    Similar:

    great white heron: large white heron of Florida and the Florida Keys

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).