ardea herodius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ardea herodius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ardea herodius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ardea herodius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ardea herodius

    Similar:

    great blue heron: large American heron having bluish-grey plumage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).