aptly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aptly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aptly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aptly.

Từ điển Anh Việt

  • aptly

    /'æptli/

    * phó từ

    thông minh, khéo léo, nhanh trí

    thích hợp, thích đáng, đúng

Từ điển Anh Anh - Wordnet