incompetently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incompetently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incompetently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incompetently.

Từ điển Anh Việt

  • incompetently

    * phó từ

    non yếu, kém cỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet