appropriate priviledges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appropriate priviledges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appropriate priviledges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appropriate priviledges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appropriate priviledges

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quyền phù hợp