appetite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appetite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appetite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appetite.

Từ điển Anh Việt

 • appetite

  /'æpitait/

  * danh từ

  sự ngon miệng, sự thèm ăn

  to give an appetite: làm thèm ăn, làm cho ăn ngon miệng

  to spoil (take away) someone's appetite: làm ai ăn mất ngon

  to eat with appetite; to have a good appetite: ăn ngon miệng

  to have a poor appetite: ăn không ngon miệng, không thấy thèm ăn

  lòng thèm muốn, lòng ham muốn, sự khao khát

  appetite for reading: sự ham đọc sách

  appetite comes with eating

  (tục ngữ) càng ăn càng thấy ngon miệng; càng có càng muốn thêm

  sexual appetite

  tình dục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • appetite

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  apatit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appetite

  a feeling of craving something

  an appetite for life

  the object of life is to satisfy as many appetencies as possible"- Granville Hicks

  Synonyms: appetency, appetence