apollo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apollo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apollo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apollo.

Từ điển Anh Việt

 • apollo

  /ə'pɔlou/

  * danh từ, số nhiều Apollos

  thần A-pô-lông, thần mặt trời (thần thoại Hy lạp)

  (thơ ca) mặt trời, người đẹp trai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apollo

  (Greek mythology) Greek god of light; god of prophecy and poetry and music and healing; son of Zeus and Leto; twin brother of Artemis

  Synonyms: Phoebus, Phoebus Apollo