phoebus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phoebus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phoebus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phoebus.

Từ điển Anh Việt

 • phoebus

  /'fi:bəs/

  * danh từ

  (thần thoại,thần học) thần mặt trời

  (thơ ca) mặt trời, thái dương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phoebus

  Similar:

  apollo: (Greek mythology) Greek god of light; god of prophecy and poetry and music and healing; son of Zeus and Leto; twin brother of Artemis

  Synonyms: Phoebus Apollo