apolar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apolar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apolar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apolar.

Từ điển Anh Việt

 • apolar

  * tính từ

  không cực

 • apolar

  liên hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apolar

  * kỹ thuật

  không cực

  vô cực