apolar posteriori nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apolar posteriori nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apolar posteriori giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apolar posteriori.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apolar posteriori

    * kỹ thuật

    hậu nghiệm