aortic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aortic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aortic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aortic.

Từ điển Anh Việt

 • aortic

  /ei'ɔ:tik/

  * tính từ

  (thuộc) động mạch chủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aortic

  Similar:

  aortal: of or relating to the aorta