antido nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antido nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antido giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antido.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antido

    an artificial language related to Ido

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).