anti-creep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-creep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-creep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-creep.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-creep

    * kỹ thuật

    điện:

    chống trôi

    chống tự quay