anser cygnoides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anser cygnoides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anser cygnoides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anser cygnoides.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anser cygnoides

    Similar:

    chinese goose: very large wild goose of northeast Asia; interbreeds freely with the greylag

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).