annona nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annona nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annona giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annona.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annona

    type genus of the Annonaceae; tropical American trees or shrubs

    Synonyms: genus Annona

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).