annona glabra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annona glabra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annona glabra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annona glabra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annona glabra

    Similar:

    pond apple: small evergreen tree of tropical America with edible fruit; used chiefly as grafting stock

    Synonyms: pond-apple tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).