ankle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ankle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ankle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ankle.

Từ điển Anh Việt

 • ankle

  /'æɳkl/

  * danh từ

  mắt cá chân

  to kick (knock) one's ankles: đi hai chân chạm mắt cá nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ankle

  * kinh tế

  xương mắt cá

  * kỹ thuật

  y học:

  cổ chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet