anklet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anklet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anklet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anklet.

Từ điển Anh Việt

 • anklet

  /'æɳklit/

  * danh từ

  vòng (mang ở mắt cá chân)

  vòng xiềng chân (tù nhân)

  giày có cổ đến mắt cá chân

  bít tất ngắn đến mắt cá chân

  (số nhiều) quần thể thao thắt lại ở mắt cá chân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anklet

  a shoe for a child or woman that has a strap around the ankle

  a sock that reaches just above the ankle

  Synonyms: anklets, bobbysock, bobbysocks

  an ornament worn around the ankle

  Synonyms: ankle bracelet