analyser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analyser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analyser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analyser.

Từ điển Anh Việt

 • analyser

  /'ænəlaizə/

  * danh từ

  (vật lý); (hoá học) dụng cụ phân tích, máy phân tích

  differential analyser: máy phân tích vi phân

  magnetic analyser: máy phân tích từ

  frequency analyser: máy phân tích tần số

  sound analyser: máy phân tích âm

  isotope analyser: máy phân tích đồng vị

  radiation analyser: máy phân tích phóng xạ

  người phân tích

 • analyser

  (máy tính) máy phân tích

  circuit a. máy phân tích mạch

  curve a. máy phân tích đường cong

  differential a. máy tính vi phân

  digital differential a. máy tính vi phân (bằng) số

  direct-reading a. máy phân tích đọc trực tiếp

  electronic a. máy phân tích điện tử

  fourier a. máy phân tích Furiê, máy phân tích điều hoà

  frequency response a. máy phân tích tần số

  harmonic a. máy phân tích điều hoà

  motion a. máy phân tích lưới

  network a. máy phân tích lưới

  servo a. máy phân tích secvo

  transient a. máy phân tích chuyển tiếp, máy phân tích các quá trình

  chuyển tiếp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analyser

  * kinh tế

  máy phân tích

  * kỹ thuật

  bộ phân tích

  máy phân tích

  xây dựng:

  bộ tập hợp

  điện lạnh:

  kính phân tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analyser

  Similar:

  analyzer: an instrument that performs analyses