anagyris foetida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anagyris foetida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anagyris foetida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anagyris foetida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anagyris foetida

    Similar:

    bean trefoil: shrub with trifoliate leaves and yellow flowers followed by backward curving seed pods; leaves foetid when crushed

    Synonyms: stinking bean trefoil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).