anagyris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anagyris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anagyris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anagyris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anagyris

    very small genus of shrubs of southern Europe having backward curving seed pods

    Synonyms: genus Anagyris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).