anaglyptic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anaglyptic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anaglyptic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anaglyptic.

Từ điển Anh Việt

  • anaglyptic

    xem anaglyph

Từ điển Anh Anh - Wordnet