anacard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anacard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anacard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anacard.

Từ điển Anh Việt

 • anacard

  /'ænəkɑ:d/

  * danh từ

  (thực vật học) quả đào lộn hột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anacard

  * kinh tế

  quả đào lộn hột