amun ra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amun ra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amun ra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amun ra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amun ra

    Similar:

    amen-ra: Egyptian sun god; supreme god of the universe in whom Amen and Ra were merged; principal deity during Theban supremacy

    Synonyms: Amon-Ra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).