amen-ra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amen-ra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amen-ra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amen-ra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amen-ra

    Egyptian sun god; supreme god of the universe in whom Amen and Ra were merged; principal deity during Theban supremacy

    Synonyms: Amon-Ra, Amun Ra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).