amora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amora.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amora

    one of a group of rabbis (active AD 250-500) who discussed the Mishnaic law in the law schools of Palestine and Mesopotamia where they explained and applied earlier teachings and whose discussions are recorded in the Talmud; they emphasized the study of Torah and the importance of personal action and the fulfillment of the commandments

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).