among nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

among nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm among giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của among.

Từ điển Anh Việt

 • among

  /ə'mʌɳ/ (amongst) /ə'mʌɳst/

  * giới từ

  giữa, ở giữa

  among the crowd: ở giữa đám đông

  trong số

  among the guests were...: trong số khách mời có...

 • among

  trong số