amongst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amongst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amongst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amongst.

Từ điển Anh Việt

 • amongst

  /ə'mʌɳ/ (amongst) /ə'mʌɳst/

  * giới từ

  giữa, ở giữa

  among the crowd: ở giữa đám đông

  trong số

  among the guests were...: trong số khách mời có...