amoeba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoeba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoeba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoeba.

Từ điển Anh Việt

 • amoeba

  /ə'mi:bə/ (amoebae) /ə'mi:bi:/

  * danh từ, số nhiều (anoebae, anobas)

  Amip

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amoeba

  Similar:

  ameba: naked freshwater or marine or parasitic protozoa that form temporary pseudopods for feeding and locomotion