amoebae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amoebae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amoebae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amoebae.

Từ điển Anh Việt

  • amoebae

    /ə'mi:bə/ (amoebae) /ə'mi:bi:/

    * danh từ, số nhiều (anoebae, anobas)

    Amip