amnesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amnesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amnesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amnesia.

Từ điển Anh Việt

 • amnesia

  /æm'ni:zjə/

  * danh từ

  chứng quên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amnesia

  * kỹ thuật

  y học:

  sự quên, mất trí nhớ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amnesia

  partial or total loss of memory

  he has a total blackout for events of the evening

  Synonyms: memory loss, blackout