amine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amine.

Từ điển Anh Việt

 • amine

  /'æmain/

  * danh từ

  (hoá học) Amin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amine

  a compound derived from ammonia by replacing hydrogen atoms by univalent hydrocarbon radicals

  Synonyms: aminoalkane