aminoalkane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aminoalkane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aminoalkane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aminoalkane.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aminoalkane

    Similar:

    amine: a compound derived from ammonia by replacing hydrogen atoms by univalent hydrocarbon radicals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).