amidship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amidship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amidship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amidship.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amidship

  located in the middle part of a ship or aircraft

  at or near or toward the middle

  Similar:

  amidships: at or near or toward the center of a ship

  in the late 19th century, engines were placed in front, amidships, and at the rear

  Synonyms: midships

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).