ambrose everett burnside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambrose everett burnside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambrose everett burnside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambrose everett burnside.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ambrose everett burnside

    Similar:

    burnside: United States general in the American Civil War who was defeated by Robert E. Lee at the Battle of Fredericksburg (1824-1881)

    Synonyms: A. E. Burnside

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).