ambitious plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambitious plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambitious plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambitious plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ambitious plan

    * kinh tế

    kế hoạch đầy tham vọng