amaril nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amaril nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amaril giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amaril.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amaril

    * kỹ thuật

    màu vàng

    y học:

    bệnh sốt vàng