amarillo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amarillo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amarillo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amarillo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amarillo

    a city in the northern panhandle of Texas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).