amaranth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amaranth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amaranth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amaranth.

Từ điển Anh Việt

 • amaranth

  /'æmərænθ/

  * danh từ

  hoa không tàn (tưởng tượng ra, không có thật)

  (thực vật học) giống rau dền

  màu tía

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amaranth

  * kinh tế

  giống rau dền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amaranth

  seed of amaranth plants used as a native cereal in Central and South America

  any of various plants of the genus Amaranthus having dense plumes of green or red flowers; often cultivated for food