amaranthus spinosus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amaranthus spinosus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amaranthus spinosus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amaranthus spinosus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amaranthus spinosus

    Similar:

    thorny amaranth: erect annual of tropical central Asia and Africa having a pair of divergent spines at most leaf nodes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).