altruist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altruist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altruist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altruist.

Từ điển Anh Việt

 • altruist

  /'æltruist/

  * danh từ

  người theo chủ nghĩa vị tha, người vị tha

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • altruist

  Similar:

  philanthropist: someone who makes charitable donations intended to increase human well-being