alpinia purpurata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpinia purpurata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpinia purpurata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpinia purpurata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpinia purpurata

    Similar:

    red ginger: an ornamental ginger native to Pacific islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).