alpinia officinarum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpinia officinarum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpinia officinarum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpinia officinarum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alpinia officinarum

    Similar:

    lesser galangal: Chinese perennial with pyramidal racemes of white flowers and pungent aromatic roots used medicinally and as flavoring

    Synonyms: Alpinia officinalis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).